روش کار دستگاه‌های بنر تقریبا یکسان است. اما هر دستگاهی نکات و ریزه‌کاری‌های خود را دارد. برای رسیدن به بالاترین کارایی و افزایش عمر دستگاه ، این آموزش‌ها به خریداران در قالب کاتالوگ یا جلسه حضوری ارائه می‌شود. دقت کنید که این آموزش‌های بسیار مهم هستند.