قیمت مناسب، همیشه کمترین قیمت نیست. گاهی فروشنده‌ای از خدمات و تعهدات پشتیبانی کم می‌کند تا قیمتش پایینتر از قیمت بازار شود. سعی ما اینست که بهترین دستگاه و قطعات جانبی را فراهم کنیم و گستره کاملی از خدمات پس از فروش داشته باشیم و قیمت نهایی را منصفانه اعلام کنیم.